Спечели продукт на KitchenAid всяка седмица!


КАК ДА УЧАСТВАШ?

  1. Купи KitchenAid продукти от всеки Billa магазин от 28.07.2022 г. до 12.10.2022 г. 
  2. Регистрирай кода от ръководството за употреба на billapromo.bg 
  3. Всяка седмица участвай в томбола за 5 електрически кани*, 5 кухненски прибора с поставка** и 3 чопъра*** 
  4. Повече информация на на www.billa.bg и www.billapromo.bg 

*KitchenAid 5KEK1222WH (електрическа кана, бяла) на стойност 194 лв. (препоръчителна цена на дребно на производителя)
**KitchenAid (поставка за прибори с включени прибори) на стойност 194 лв. (препоръчителна цена на дребно на производителя)
***KitchenAid 5KFC3515EOB чопър, черен, на стойност 155 лв. (препоръчителна цена на дребно на производителя)

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрирай кода от ръководството за употреба по-долу и участваш в томболата.

?

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Официални правила

Политика за поверителност

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ „KitchenAid“
1.
         ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1.1.    Кампания „KITCHENAid” се организира и провежда от „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55 (БИЛЛА). 

1.2.    С участието си в кампанията участниците приемат изложените тук официални правила. 

1.3.    Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на кампанията на интернет страницата на БИЛЛА www.billa.bg, www.billapromo.bg и в магазините BILLA.

1.4.    БИЛЛА си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване им на www.billa.bg, ww.billapromo.bg и в магазините BILLA. 

2.         ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ 

Кампанията се организира и провежда на територията на България. 

3.         ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

3.1.   Кампанията стартира на 28.07.2022 г. и продължава до 12.10.2022 г. включително, като в този период се провеждат две активности - (i) Лоялна програма за събиране на промоточки и използването им за покупка на продукти с марка „KitchenAid“ с отстъпка от продажната цена и  (ii) Игра (томбола) за спечелване на електрически кани, чопъри и кухненски прибори с поставка „Kitchen Aid“. 

3.2.   Лоялна програма: Период на провеждане от 28.07.2022 г. до 12.10.2022 г. включително. Събирането на промоточки и използването им за покупка на продукт „KitchenAid“ с отстъпка от продажната цена на съответния продукт е възможно до 12.10.2022 г. включително или до изчерпване на количествата.

3.3. Седмична игра (томбола): Период на провеждане от 28.07.2022 г. до 12.10.2022 г. включително. В периода на играта ще бъдат проведени общо 11 седмични томболи, като за всяка седмица се теглят5 електрически кани, 3 чопъра и 5 кухненски прибора с поставка „KitchenAid“.

4.         МЕХАНИЗЪМ НА ЛОЯЛНАТА ПРОГРАМА

4.1.    Лоялната програма представлява вид промоция, която дава възможност на клиенти на БИЛЛА да закупят продукти (ножове и съдове за готвене) с марка „KitchenAid“ с отстъпка до 85% oт продажната цена на съответния продукт срещу представяне на колекционерска карта, попълнена с необходимия брой промоточки.

4.2.    Промоточки могат да бъдат получени при направена покупка в магазини BILLA на минимална стойност 10 лв. с ДДС в периода от 28.07.2022 г. до 12.10.2022 г. включително. За всеки 10 лв. от стойността на еднократна покупка (покупка с един системен касов бон) клиентът получава 1 промоточка. За избягване на съмнение, броят на промоточките се определя на база на общата стойност на еднократна покупка, която клиентът е направил и заплатил (т.е. от сумата за плащане е приспадната отстъпката от цената на закупените продукти, ако има такава). 

Пример: При еднократна покупка на стойност 10 лева - 1 промоточка, за 20 лева – 2 промоточки, за 23 лева – 2 промоточки, за 38 лева – 3 промоточки. 

4.3.    Колекционерските карти се предоставят безплатно във всеки магазин BILLA.

4.4.    Продуктите с марка „KitchenAid“, които могат да бъдат закупени с отстъпка от продажната цена срещу представяне на попълнена колекционерска карта с необходимия брой промоточки, са както следва:

 | Наименование на продукт
 с марка „KitchenAid“, включен
 в Кампанията | Необходим брой промоточки | Продажна цена на артикул с марка „KitchenAid“ (с включен ДДС) | Цена с промоточки на артикул с марка „KitchenAid“ (с включен ДДС) | % отстъпка от
 продажната цена
 | НОЖ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ 8СМ | 5 | 59,99 лв | 8,99 лв | 85%
 | УНИВЕРСАЛЕН НОЖ 12СМ | 5 | 64,99 лв | 10,99 лв | 83,1%
 | НОЖ ЗА МЕСО 14 СМ | 5 | 69,99 лв | 12,99 лв | 81,4%
 | НОЖ САНТОКУ 18 СМ | 5 | 97,99 лв | 16,99 лв | 82,7%
 | НОЖ ЗА ХЛЯБ 19 СМ | 5 | 87,99 лв | 16,99 лв | 80,7%
 | НОЖ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 18 СМ | 5 | 97,99 лв | 16,99 лв | 82,7%
 | БЛОК ЗА НОЖОВЕ | 5 | 126,99 лв | 49,99 лв | 60,6%
 | ГРИЛ ТИГАН 26 СМ | 5 | 179,99 лв | 59,99 лв | 66,7%
 | КАСЕРОЛА С КАПАК 22 СМ | 5 | 199,99 лв | 99,99 лв | 50%
 | КАСЕРОЛА С КАПАК 30 СМ | 5 | 269,99 лв | 129,99 лв | 51,9%
 | МАЛКА ТАВА ЗА ПЕЧЕНЕ 24Х14.5Х5 СМ | 5 | 29,99 лв | 12,99 лв | 56,7%
 | СРЕДНА ТАВА ЗА ПЕЧЕНЕ 31Х18.5Х6 СМ | 5 | 49,99 лв | 19,99 лв | 60%
 | ГОЛЯМА ТАВА ЗА ПЕЧЕНЕ 39Х23.5Х7.5 СМ | 5 | 79,99 лв | 29,99 лв | 62,5%
 | ТАВА ЗА ТАРТ 29 СМ | 5 | 69,99 лв | 25,99 лв | 62,9%
 | КУПА С КАПАК 15 СМ | 5 | 49,99 лв | 19,99 лв | 60%
 
Подробна информация за всеки продукт (цена, основни характеристики и др.) е представена на интернет страницата www.billa.bg, в магазините BILLA, както и в маркетинговите материали на кампанията. Обявените цени са с включен ДДС. 

4.5.    Извън условията на кампанията, всеки продукт може да бъде закупен свободно на обявената продажна цена. 

4.6.    Промо точки се получават само и единствено в момента на заплащане на покупката на касата на съответния BILLA магазин. Представен след покупка касов бон за извършена покупка не дава право на клиента да получи промоточка. Промоточките не могат да се заменят, важат само в рамките на кампанията и нямат паричен еквивалент. Промо точките се считат за валидни само ако са получени при направена покупка в магазини BILLA в периода от 28.07.2022 г. до 12.10.2022 г. включително. 

4.7.    Промоточките могат да бъдат използвани за покупка на продукт „KitchenAid“ с отстъпка от продажната цена до 12.10.2022 г. включително или до изчерпване на количествата.

5.         МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

5.1.    Право на участие в играта имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години.  Регистрация за участие на участник, който не е навършил 18 години към датата на регистрацията, ще се счита за невалидна. В случай че участник, който е спечелил награда, е на възраст под 18 години към датата на регистрацията, неговото участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да му бъде присъдена и/или дадена.

5.2.    В периода на играта от 28.07.2022 г. до 12.10.2022 г. вкл. ще бъдат проведени общо 11 седмични томболи, като за всяка седмица се теглят 5 електрически кани, 3 чопъра и 5 кухненски приборa с поставка „KitchenAid“. Ще бъдат раздадени общо 55 електрически кани, 33 чопъра и 55 кухненски приборa с поставка „KitchenAid“.

5.3.    За участие в седмична томбола е необходимо да бъде извършена покупка на продукт с марка „KitchenAid“ в периода от 28.07.2022 г. до 12.10.2022 г. вкл., независимо от вида на продукта и неговата стойност, и кодът от ръководството за употреба на продукта да бъде регистриран на www.billapromo.bg. За участие в седмичната томбола могат да се регистрат както продуктите, закупени с отстъпка при условията на Лоялната програма по Раздел 4 по-горе, така и продуктите, закупени на обявената им регулярна продажна цена.  

5.4.    Регистрацията се счита за валидна, ако участникът попълни следните полета: код за регистрация от ръководството за употреба на продукта (код за регистрация се съдържа в ръководството за употреба на всеки участващ продукт), име и фамилия, имейл адрес и телефон за връзка, на които може да бъде уведомен при спечелване на награда.

Кодът за регистрация от ръководството за употреба на продукта представлява съчетание от 8 символа, комбинация от цифри и латински букви (напр. CHM3HJ). Всеки код е уникален и може да бъде регистриран само веднъж.  
5.5.    Всеки участник има право на неограничен брой участия в играта при спазване на условията за участие. Един участник може да спечели повече от една награда. За всяко участие е необходим отделен код.

5.6.    Участниците, които имат успешна регистрация за участие в една седмична томбола, участват в тегленето за награда само за тази седмична томбола. За участие в последващи седмични томболи е необходимо да бъде регистриран успешно нов код.
Например: Ако сте регистрирали код от ръководството за употреба на продукта на 05.08.2022 г., участвате в Седмична томбола № 2, за която наградата ще бъде изтеглена на 11.08.2022 г. За да участвате в седмична томбола № 3,  следва в периода от 11.08.2022 г. до 17.08.2022 г. да регистрирате нов код, т.е. код от ръковдството за употреба на друг закупен продукт с марка “KitchenAid”.

5.7.     За всяка седмица се теглят 5 електрически кани, 3 чопъра и 5 кухненски приборa с поставка „KitchenAid“, като датите на теглене са както следва:

 | Седмична томбола № | Дата на теглене | Период за регистрация на код
 | Седмична томбола № 1 | 04.08.2022 г. | от 28.07.2022 г. до 03.08.2022 г.
 | Седмична томбола № 2 | 11.08.2022 г. | от 04.08.2022 г. до 10.08.2022 г.
 | Седмична томбола № 3 | 18.08.2022 г. | от 11.08.2022 г. до 17.08.2022 г.
 | Седмична томбола № 4 | 25.08.2022 г. | от 18.08.2022 г. до 24.08.2022 г.
 | Седмична томбола № 5 | 01.09.2022 г. | от 25.08.2022 г. до 31.08.2022 г.
 | Седмична томбола № 6 | 08.09.2022 г. | от 01.09.2022 г. до 07.09.2022 г.
 | Седмична томбола № 7 | 15.09.2022 г. | от 08.09.2022 г. до 14.09.2022 г.
 | Седмична томбола № 8 | 22.09.2022 г. | от 15.09.2022 г. до 21.09.2022г.
 | Седмична томбола № 9 | 29.09.2022 г. | от 22.09.2022 г. до 28.09.2022 г.
 | Седмична томбола № 10 | 06.10.2022 г. | от 29.09.2022 г. до 05.10.2022 г.
 | Седмична томбола № 11 | 13.10.2022 г. | от 06.10.2022 г. до 12.10.2022 г.

5.8.    Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип измежду всички участници, успешно регистрирали код в периода на съответната седмична томбола. За тегленето се използва специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички успешно регистрирани участници. В рамките на една седмична томбола за всеки отделен продукт, участващ в седмичната томбола, се тегли един спечелил и един резервен участник, успешно регистрирали код в периода на съответната седмична томбола. За тегленето на наградата се съставя и подписва протокол.

5.9.    Имената на печелившите участници и телефонните им номера без последните 3 цифри ще бъдат публикувани в деня, следващ деня на теглене на наградата на www.billapromo.bg. За спечелването на награда участниците се уведомяват по телефона. По телефона спечелилият участник трябва да потвърди, че желае да получи спечелената награда и да посочи адрес на магазин BILLA, в който желае да получи наградата.

5.10.          В случай че в рамките на три дни спечелил участник не отговори на позвъняванията на БИЛЛА, респ. не потвърди получаването на наградата, същият губи правото да получи награда. В този случай се пристъпва към свързване с изтегления резервен участник, като по отношение на него се прилагат гореописаните правила. 

5.11.          Крайният срок за получаване на всички награди е 12.11.2022г. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни. За получаване на наградата спечелилият участник следва да се яви в съответния магазин BILLA, посочен като обект за получаване на наградата. В случай че до определения краен срок спечелилият участник не се яви в съответния магазин BILLA да получи наградата си, той губи правото си на наградата, за което BILLA не дължи никакви обезщетения.

5.12.          За получаването на награда се подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра, съдържащ данни за самоличността на спечелилото лице (име, адрес, ЕГН, телефонен номер). Спечелилият участник следва да удостовери самоличността си с представяне на лична карта, като последната му се връща веднага. При несъвпадение на данните от личната карта с данните от регистрацията, спечелилият участник губи правото да получи награда. 

5.13.          Наградата е с пазарна стойност над 100 лв. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и всички свързани условия в същия закон, БИЛЛА има задължение да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите, както и да внесе дължимия данък от името на печелившия.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица. 

6.         ОТГОВОРНОСТ

6.1.    БИЛЛА не гарантира наличността на продуктите „KitchenAid” по време на кампанията. Количествата продукти са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни някои продукти временно да не са налични във всички или някои магазини BILLA или да бъдат окончателно изчерпани. В тези случаи БИЛЛА по подходящ начин информира клиентите за деня на следваща доставка на съответните продукти, ако такава е планирана или респективно информира клиентите за окончателно изчерпване на наличностите и липсата на последващи доставки. БИЛЛА не носи отговорност към клиенти, които не са могли да закупят продукт точно в желания от тях ден и час, както и при изчерпване на количествата на продуктите от кампанията.

6.2.    В случай на продължителна липса на наличности, БИЛЛА си запазва правото да продължи срока на кампанията, за да даде възможност на клиентите, събрали промо точки да закупят желаните от тях продукти. Клиентите ще бъдат своевременно информирани за това по подходящ начин. 

6.3.    БИЛЛА не носи отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на участника, както и при невъзможност за регистрация и участие в играта, поради настъпване на обстоятелства извън контрола на БИЛЛА.  БИЛЛА не гарантира, че достъпът до сайта www.billapromo.bg ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол, както и не носи отговорност при поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в играта.

6.4.    Изображенията на продуктите са само илюстративни. Те могат да се различават по цвят и форма от реалните продукти. БИЛЛА не гарантира наличността на продукти с тези цветове или с този дизайн по време на кампанията. 

6.5.    БИЛЛА не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на кампанията.

7.         БЕЗОПАСНОСТ

Клиентите следва да се запознаят с инструкциите за безопасност преди използване на продуктите. БИЛЛА не носи отговорност в случай на вреди, причинени от дефектна стока или вследствие неспазване на инструкциите за безопасност. БИЛЛА не носи отговорност при наличието на производствени дефекти по продуктите.

8.         ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

8.1.    БИЛЛА има неотменимото право да прекрати кампанията по всяко време, като обяви това на www.billa.bg, www.billapromo.bg и в магазините BILLA. 

8.2.    При прекратяване на кампанията БИЛЛА не дължи компенсация на участниците.

9.         ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Допълнителна информация за кампанията може да намерите на интернет страницата на БИЛЛА www.billa.bg, на страницата за регистриране на код за участие в играта www.billapromo.bg, в магазини BILLA, както и като се обадите на националния телефон за клиента 0700 120 10. 

30.05.2022 г.

ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ

28/07 - 03/08
Вера П. (+359894677)
28/07 - 03/08
Мелекбер М. (0877822)
28/07 - 03/08
Галина К. (0886748)
28/07 - 03/08
Стефка Ш. (0896827)
28/07 - 03/08
иван и. (0888214)
28/07 - 03/08
Десислава Д. (0884763)
28/07 - 03/08
Димитри Т. (899103)
28/07 - 03/08
Венелина Т. (0899862)
28/07 - 03/08
Виолета М. (0899954)
28/07 - 03/08
Диляна С. (0879001)
28/07 - 03/08
Петър Й. (0879008)
28/07 - 03/08
Веселина П. (0878979)
28/07 - 03/08
Мария И. (0878770)
04/08 - 10/08
Диляна С. (0898226)
04/08 - 10/08
Румен Р. (0898518)
04/08 - 10/08
Вера М. (0897297)
04/08 - 10/08
Виолета М. (0899954)
04/08 - 10/08
Соня Х. (0889814)
04/08 - 10/08
Албена М. (0895694)
04/08 - 10/08
Димитър С. (0898456)
04/08 - 10/08
Иваничка Т. (0888659)
04/08 - 10/08
Валерия А. (0988902)
04/08 - 10/08
Яна Н. (0884569)
04/08 - 10/08
Румен К. (0897948)
04/08 - 10/08
Благородна Д. (0896831)
04/08 - 10/08
radka m. (0898793)
11/08 - 17/08
Даниела Д. (0888840)
11/08 - 17/08
Емилия Г. (0885745)
11/08 - 17/08
Елица Д. (0878454)
11/08 - 17/08
Вергиния М. (0898926)
11/08 - 17/08
Костадин Д. (0889197)
11/08 - 17/08
Елеонора М. (0898405)
11/08 - 17/08
Кристиян К. (0885799)
11/08 - 17/08
Бисер Н. (0878118)
11/08 - 17/08
Деляна Ж. (0883499)
11/08 - 17/08
Живка С. (0899885)
11/08 - 17/08
Ирина К. (0897838)
11/08 - 17/08
Елена К. (0889333)
11/08 - 17/08
Албена М. (0878856)
18/08 - 24/08
Ваня П. (0895412)
18/08 - 24/08
Емилия С. (0878260)
18/08 - 24/08
Тодор И. (0888381)
18/08 - 24/08
Виктория В. (0898740)
18/08 - 24/08
Александър М. (0888855)
18/08 - 24/08
Илина Р. (00359888202)
18/08 - 24/08
Андон Г. (0883492)
18/08 - 24/08
Иглика К. (0888208)
18/08 - 24/08
Виктория Л. (0882205)
18/08 - 24/08
Georgi S. (0887883)
18/08 - 24/08
Димитър З. (0887727)
18/08 - 24/08
Елка Н. (0884845)
18/08 - 24/08
Мариела П. (0899474)
25/08 - 31/08
Zhaneta T. (0898335)
25/08 - 31/08
Милена Н. (0883309)
25/08 - 31/08
Стоянка И. (0898549)
25/08 - 31/08
Християн Б. (0883603)
25/08 - 31/08
Elena M. (0889233)
25/08 - 31/08
Ралица Д. (0878448)
25/08 - 31/08
Грета А. (0883478)
25/08 - 31/08
Anna T. (0895557)
25/08 - 31/08
Ванина А. (0885424)
25/08 - 31/08
Елена М. (0878616)
25/08 - 31/08
Бойка Т. (0888204)
25/08 - 31/08
Цветелина Ц. (0896613)
25/08 - 31/08
Preslava K. (0882500)
01/09 - 07/09
Христо Ч. (0899200)
01/09 - 07/09
Даниела П. (0898630)
01/09 - 07/09
Iliyan I. (0897083)
01/09 - 07/09
Розалия Р. (0886550)
01/09 - 07/09
Мария А. (0893884)
01/09 - 07/09
Стела Ч. (0898420)
01/09 - 07/09
Магдалена Ц. (0899749)
01/09 - 07/09
Луиза К. (0896789)
01/09 - 07/09
Себиха Б. (0889246)
01/09 - 07/09
Селвина С. (0885999)
01/09 - 07/09
Димитър С. (0898532)
01/09 - 07/09
Стела Р. (0888040)
01/09 - 07/09
Наталия Д. (0886 440)
08/09 - 14/09
Катя В. (0883432)
08/09 - 14/09
Иван А. (0886567)
08/09 - 14/09
Василка Б. (0882746)
08/09 - 14/09
Величка С. (0878789)
08/09 - 14/09
Aleksandra T. (0876451)
08/09 - 14/09
Анета Ж. (0887899)
08/09 - 14/09
Brodi K. (0876543)
08/09 - 14/09
Виолета К. (0895102)
08/09 - 14/09
Здравко Г. (0886238)
08/09 - 14/09
Петя М. (0883482)
08/09 - 14/09
Наталия П. (0887695)
08/09 - 14/09
Марияна Н. (0887213)
08/09 - 14/09
Гергана М. (0896788)
15/09 - 21/09
ПЕТЯ Г. (0895618)
15/09 - 21/09
Христо У. (0878900)
15/09 - 21/09
Бойка Т. (0888204)
15/09 - 21/09
Андриана Т. (0879314)
15/09 - 21/09
Олга И. (0898480)
15/09 - 21/09
Galina Y. (0877494)
15/09 - 21/09
Eli S. (0888389)
15/09 - 21/09
Сабие Х. (0895522)
15/09 - 21/09
Росица Д. (0898520)
15/09 - 21/09
Павлин П. (0882036)
15/09 - 21/09
ДОННА П. (0887252)
15/09 - 21/09
Таня С. (0887 940)
15/09 - 21/09
Николета Д. (0887461)
22/09 - 28/09
Анна Г. (0897886)
22/09 - 28/09
Василена Ч. (0876582)
22/09 - 28/09
Мария Г. (0897058)
22/09 - 28/09
Силвия М. (0885774)
22/09 - 28/09
Максим Ж. (0884427)
22/09 - 28/09
Росица М. (0878208)
22/09 - 28/09
Виолета С. (0886605)
22/09 - 28/09
Мариела Д. (0884256)
22/09 - 28/09
Методи Й. (0889828)
22/09 - 28/09
Ивелина В. (0887338)
22/09 - 28/09
Блага Р. (0886860)
22/09 - 28/09
Милена К. (0886114)
22/09 - 28/09
Владимир В. (0877786)
29/09 - 05/10
Ваня П. (0895412)
29/09 - 05/10
Nataliya S. (0892693)
29/09 - 05/10
Юлияна Р. (0879583)
29/09 - 05/10
Анна С. (0887397)
29/09 - 05/10
Боряна Г. (0876548)
29/09 - 05/10
Стефан П. (0888344)
29/09 - 05/10
Анелия М. (0887448)
29/09 - 05/10
Теодора В. (0889905)
29/09 - 05/10
Борис Б. (0887793)
29/09 - 05/10
Владимир Л. (0892324)
29/09 - 05/10
Дорота К. (0877656)
29/09 - 05/10
Ованез Б. (0887277)
29/09 - 05/10
Павлина М. (0885341)