Общи правила

СПЕЧЕЛИ БЛЕНДЕР ZWILLING Enfinigy

  • Купи продукт ZWILLING от 13.01 до 13.04.2022 г.

  • Регистрирай кода от касовата бележка на billapromo.bg

  • Всяка седмица участвай в томбола за блендер ZWILLING Enfinigy

Регистрирай кода от касовата бележка и участвай в томболата

Печеливши

Имена Телефон Код за регистрация от касов бон
Гроздена Ч. 35987811**** 301422041379610
Имена Телефон Код за регистрация от касов бон
Димитър Б. 35988832**** 303422040786810
Имена Телефон Код за регистрация от касов бон
Bilnur M. 35988987**** 408222032112310
Имена Телефон Код за регистрация от касов бон
Boyan B. 359897807*** 1029222032564900
Имена Телефон Код за регистрация от касов бон
Николай Н. 35989731**** 510422031845730
Имена Телефон Код за регистрация от касов бон
Веселин Р. 35988212**** 149122030154790
Имена Телефон Код за регистрация от касов бон
Павлета П. 35989851**** 506222030612590
Имена Телефон Код за регистрация от касов бон
Севдалина Д. 35988741**** 10272202244878
Имена Телефон Код за регистрация от касов бон
Маргарита T. 35988941**** 604222021990670
Имена Телефон Код за регистрация от касов бон
Мариета В. 35988410**** 613222021299280
Имена Телефон Код за регистрация от касов бон
Галина Й. 35988922**** 54499164150321
Имена Телефон Код за регистрация от касов бон
Миряна М. 35988935**** 274222020153680
Имена Телефон Код за регистрация от касов бон
Иван И. 35988733**** 331622012219510
Имена Телефон Код за регистрация от касов бон
Теодор М. 35988340**** 270422011683760
За спечелването на награда участниците се уведомяват по телефона. По телефона спечелилият участник трябва да потвърди, че желае да получи спечелената награда и да посочи адрес на магазин BILLA, в който желае да получи наградата. В случай че в рамките на три дни от датата на провеждане на съответната томбола спечелил участник не отговори на позвъняванията на BILLA, респ. не потвърди получаването на наградата, същият губи правото да получи наградата. В този случай се пристъпва към свързване с изтегления резервен участник, като по отношение на него се прилагат гореописаните правила.